چگونه می توان با یادگیری ماشین مشتریان B2B خود را شناخت

شرکت های B2C به عنوان پیشرو در ابتکارات تجزیه و تحلیل مشتری در نظر گرفته می شوند. کانالهای مختلفی از جمله تجارت الکترونیکی ، رسانه های اجتماعی و تجارت موبایل اینگونه مشاغل را قادر ساخته است تا بازاریابی را مجسمه سازی کرده و خدمات عالی مشتری را ارائه دهند. به ویژه ، داده های گسترده و تجزیه و تحلیل پیشرفته از طریق روش های یادگیری ماشین ، استراتژیست های B2C را قادر ساخته اند تا رفتار مصرف کننده و فعالیت های آنها را از طریق سیستم های آنلاین بهتر بشناسند. یادگیری ماشینی همچنین توانایی در حال ظهور را برای به دست آوردن بینش در مورد مشتریان تجاری ارائه می دهد. با این حال ، تصویب توسط شرکت های B2B