5 تازه وارد رسانه های اجتماعی Faux Pas

من به عنوان یک دانشجوی ارشد ورودی ، با درجه خجالت به آخر هفته گرایش دانشگاهی ام می پردازم و مطمئنم که تنها نیستم. این احتمالاً یک نظریه علمی اثبات شده است که وقتی هزاران کودک 18 ساله در یک موقعیت اجتماعی ناخوشایند قرار می گیرند ، غریزه انسان شروع به کار می کند و همه بیش از همه مشتاق همه چیز می شوند. در دوره گرایش اول دبیرستان ، شما احتمالاً با همه کسانی که ملاقات کرده اید و همچنین پسری که در آن ملاقات کرده اید بهترین دوست بوده اید