چگونه ناشران می توانند یک بسته فنی برای دستیابی به یک مخاطب که به طور فزاینده ای تکه تکه شده آماده کنند

2021 آن را برای ناشران درست می کند یا می شکند. سال آینده فشار بر صاحبان رسانه را دو چندان خواهد کرد و فقط باهوش ترین بازیکنان پا بر جا خواهند ماند. همانطور که می دانیم تبلیغات دیجیتالی در حال پایان است. ما در حال حرکت به بازار بسیار پراکنده تری هستیم و ناشران باید در مورد جایگاه خود در این اکوسیستم تجدید نظر کنند. ناشران با عملکرد ، هویت کاربر و محافظت از اطلاعات شخصی با چالش های اساسی روبرو می شوند. به منظور. واسه اینکه. برای اینکه

ادغام DMP: تجارت مبتنی بر داده برای ناشران

کاهش اساسی در دسترس بودن داده های شخص ثالث به معنی امکانات کمتری برای هدف گیری رفتاری و کاهش درآمد تبلیغات برای بسیاری از دارندگان رسانه است. برای جبران خسارات ، ناشران باید به روش های جدیدی برای دسترسی به داده های کاربر فکر کنند. استخدام سیستم عامل مدیریت داده می تواند یک راه حل باشد. طی دو سال آینده ، بازار تبلیغات کوکی های شخص ثالث را حذف می کند ، که مدل سنتی هدف قرار دادن کاربران ، مدیریت فضاهای تبلیغاتی را تغییر می دهد ،