برون سپاری تولید B2B Lead Generation 2021: 10 دلیل برتر عشق به خروجی

اگر در هر سازمان B2B مشارکت داشته باشید ، سریع خواهید فهمید که تولید سرب یک قسمت اساسی در تجارت است. در حقیقت: 62٪ از متخصصان B2B گفتند که افزایش حجم سرب آنها اولویت اصلی است. گزارش ژنرال تقاضا ، با این وجود ، تولید تسهیلات کافی برای تضمین بازگشت سریع سرمایه (ROI) - یا سودآوری برای این امر ، همیشه آسان نیست. 68 درصد عظیم مشاغل گزارش کرده اند که با تولید سرب دست و پنجه نرم می کنند و دیگری