گردش کار: بهترین روش ها برای اتوماسیون بخش بازاریابی امروز

در عصر بازاریابی محتوا ، کمپین های PPC و برنامه های تلفن همراه ، ابزارهای قدیمی مانند قلم و کاغذ در فضای پویای بازاریابی امروز جایی ندارند. با این حال ، بارها و بارها ، بازاریابان برای فرآیندهای حیاتی خود به ابزارهای منسوخ برمی گردند و کمپین ها را در معرض خطا و ارتباط نادرست قرار می دهند. اجرای گردش کار خودکار یکی از هوشمندانه ترین راه ها برای از بین بردن این ناکارآمدی ها است. با استفاده از ابزارهای بهتر ، بازاریاب ها می توانند تکراری ترین کارها را انجام دهند ،