5 راهی که گوش دادن اجتماعی باعث افزایش آگاهی از نام تجاری شما می شود

کسب و کارها اکنون باید بیش از هر زمان دیگری آگاه باشند که نظارت بر رسانه های اجتماعی در حالی که تلاش می کنند شناخت برند را افزایش دهند دیگر کافی نیست. شما همچنین باید به آنچه مشتریان واقعاً می خواهند (و نمی خواهند) توجه داشته باشید و همچنین از آخرین روندها و رقابت صنعت مطلع باشید. گوش دادن اجتماعی را وارد کنید برخلاف نظارت صرف ، که به موارد ذکر شده و میزان مشارکت می پردازد ، گوش دادن اجتماعی به احساسات صفر می دهد