با مدیریت رضایت، تلاش های بازاریابی خود را در سال 2022 به حداکثر برسانید

سال 2021 به اندازه سال 2020 غیرقابل پیش بینی بوده است، زیرا مجموعه ای از مسائل جدید بازاریابان خرده فروشی را به چالش می کشد. بازاریابان باید چابک بمانند و به چالش های قدیمی و جدید پاسخ دهند و در عین حال تلاش کنند تا کارهای بیشتری را با کمتر انجام دهند. کووید-19 به طور غیرقابل برگشتی روش کشف و خرید مردم را تغییر داد - اکنون نیروهای ترکیبی از نوع Omicron، اختلالات زنجیره تامین و نوسان احساسات مصرف کننده را به این معمای پیچیده اضافه کنید. خرده فروشانی که به دنبال جذب تقاضای سرکوب شده هستند