فروش آنلاین: شناسایی عوامل خرید Prospect شما

یکی از سوالات متداولی که می شنوم این است: از کجا می دانید از پیام برای صفحه فرود یا کمپین تبلیغاتی استفاده کنید؟ سوال درستی است پیام غلبه بر طراحی خوب ، کانال مناسب و حتی یک نمایش عالی دارد. پاسخ این است که ، البته ، بستگی به جایی دارد که چشم انداز شما در چرخه خرید قرار دارد. در هر تصمیم خرید 4 مرحله مهم وجود دارد. چگونه می توانید بگویید که چشم انداز شما کجاست