فریدا کوپر

فریدا کوپر یک محقق تجزیه و تحلیل خرده فروشی با حدود پنج سال تجربه است.