استاندارد سازی آدرس 101: مزایا، روش ها و نکات

آخرین باری که پیدا کردید همه آدرس‌های فهرست خود از یک قالب و بدون خطا هستند، چه زمانی بوده است؟ هرگز، درست است؟ علیرغم تمام اقداماتی که شرکت شما ممکن است برای به حداقل رساندن خطاهای داده ها بردارد، رسیدگی به مسائل مربوط به کیفیت داده ها - مانند غلط املایی، فیلدهای از دست رفته یا فضاهای اصلی - به دلیل ورود دستی داده ها - اجتناب ناپذیر است. در واقع، پروفسور ریموند آر. پانکو در مقاله منتشر شده خود تأکید کرد که خطاهای داده های صفحه گسترده به ویژه مجموعه داده های کوچک می تواند