چرا شما و مشتری شما باید در سال 2022 مانند یک زوج متاهل رفتار کنید؟

حفظ مشتری برای تجارت خوب است. پرورش مشتریان فرآیندی آسان‌تر از جذب مشتریان جدید است و مشتریان راضی به احتمال زیاد خریدهای تکراری انجام می‌دهند. حفظ روابط مستحکم با مشتری نه تنها به نفع سازمان شما است، بلکه برخی از تأثیرات احساس شده از مقررات جدید در جمع آوری داده ها مانند ممنوعیت قریب الوقوع گوگل از کوکی های شخص ثالث را نیز خنثی می کند. افزایش 5 درصدی در حفظ مشتری با حداقل افزایش 25 درصدی در ارتباط است