موفقیت آنلاین با CXM شروع می شود

مدیریت تجربه مشتری از فناوری برای ایجاد تجربه شخصی و سازگار برای هر کاربر استفاده می کند تا مشتری های آینده را به مشتری های مادام العمر تبدیل کند. CXM شامل بازاریابی داخلی ، تجارب وب شخصی شده و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) برای اندازه گیری ، ارزیابی و ارزیابی تعاملات مشتری است. چه کاری انجام می دهید؟ 16٪ از شرکتها بودجه بازاریابی دیجیتال خود را افزایش می دهند و هزینه های کلی خود را افزایش می دهند. 39 درصد شرکتها با اختصاص مجدد بودجه موجودی ، بودجه بازاریابی دیجیتال خود را افزایش می دهند