7 نکته تجارت الکترونیکی برای ایجاد محتوایی که تبدیل می کند

با ایجاد محتوا برای افراد جالب و مرتبط ، می توانید قابلیت مشاهده سایت خود را در نتایج جستجوی Google افزایش دهید. انجام این کار به شما در تنظیم برخی از تبدیل ها کمک می کند. اما فقط جلب توجه افراد به موارد شما تضمین نمی کند که آنها در حال اقدام هستند و به شما تغییر می دهند. برای ایجاد محتوایی که تبدیل می کند ، این هفت نکته تجارت الکترونیکی را دنبال کنید. مشتری خود را بشناسید برای ایجاد محتوایی که باعث تبدیل شما می شود ، باید ایده خوبی از آنچه که در نظر دارید داشته باشید