Moosend: ایمیل مارکتینگ و اتوماسیون

Moosend ، پلت فرم ایمیل مارکتینگ و اتوماسیون اعطا شده ، با ثبات ، تعهد به تعالی و عملکرد پشتیبانی مشتری ، ویژگی های بازاریابی از طریق ایمیل ، برنامه های قیمت گذاری و ارزش پول را دوباره تعریف کرده است. در طول تنها 8 سال ، موزند موفق به ایجاد حضور جهانی در آژانس های مطرح و شرکت های چندملیتی مانند Ted-X و ING شده است ، اما چند مورد را نام برد. موزند اولین پلتفرم در صنعت بود که دارای گواهینامه ISO و سازگار با GDPR بود ، بنابراین اثبات می کند که