جورج فاکورلیس

جورج یک است همیار بازاریابی رشد کار برای نرم افزار اتوماسیون ایمیل Moosend! او دوست دارد در مورد بازاریابی در عصر دیجیتال و هک های رشد که در کاوش های روزمره خود کشف می کند ، بنویسد. او همیشه علاقه مند است که در مورد تجربیات و ایده ها صحبت کند ، بنابراین در صورت تمایل به او پیامی ارسال کنید تا دانش جالب خود را به اشتراک بگذارید.