افسانه DMP در بازاریابی

چند سال پیش سیستم عامل های مدیریت داده (DMP) روی صحنه آمدند و توسط بسیاری به عنوان ناجی بازاریابی دیده می شوند. در اینجا ، آنها می گویند ، ما می توانیم "رکورد طلایی" را برای مشتریان خود داشته باشیم. در DMP ، فروشندگان قول می دهند که شما می توانید تمام اطلاعات مورد نیاز برای مشاهده 360 درجه مشتری را جمع آوری کنید. تنها مشکل - این فقط درست نیست. گارتنر DMP را به عنوان نرم افزاری تعریف می کند که داده ها را از منابع مختلف می بلعد