فناوری: هدف آسان ، همیشه راه حل نیست

فضای کسب و کار امروز سخت و بخشنده نیست. و دارد بیشتر می شود. حداقل نیمی از شرکت های بینایی که در کتاب کلاسیک ساخته جیم کالینز ساخته شده تا آخرین ساخته شده اند ، در دهه و از زمان انتشار اولین بار ، از عملکرد و شهرت کاسته اند. یکی از عواملی که من مشاهده کردم این است که تعداد کمی از مشکلات سختی که امروزه با آن روبرو هستیم یک بعدی است - آنچه که به نظر می رسد یک مشکل فناوری است به ندرت چنین است