چهره جدید تجارت الکترونیک: تأثیر یادگیری ماشینی در صنعت

آیا تا به حال پیش بینی کرده اید که کامپیوترها می توانند الگوها را تشخیص دهند و یاد بگیرند تا تصمیمات خود را بگیرند؟ اگر پاسخ شما منفی بود، شما با بسیاری از متخصصان در صنعت تجارت الکترونیکی همنشین هستید. هیچ کس نمی توانست وضعیت فعلی آن را پیش بینی کند. با این حال، یادگیری ماشین نقش مهمی در تکامل تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر ایفا کرده است. بیایید نگاهی بیندازیم که تجارت الکترونیک کجا درست است