5 راه برای تقویت روند بدون به خطر انداختن خلاقیت

بازاریابان و افراد خلاق می توانند با کمی بحث و گفتگو درباره روند کار ، کمی متواضع شوند. این نباید باعث شگفتی شود. از این گذشته ، ما آنها را برای توانایی اصالت ، تخیل و حتی غیرمتعارف بودن استخدام می کنیم. ما می خواهیم آنها آزادانه فکر کنند ، ما را از مسیر مغلوب خارج کنند و یک مارک ابتکاری بسازند که در یک بازار شلوغ برجسته باشد. پس از آن نمی توانیم چرخش کنیم و انتظار داشته باشیم که خلاقیت های ما از ساختار بسیار بالایی برخوردار باشند و پیرو قوانین فرآیند گرا باشند