چرا فیلم های شرکتی شما علامت تجاری را از دست می دهند و در مورد آن چه باید کرد

همه ما می دانیم که شخصی وقتی می گوید "ویدیوی شرکتی" چه معنایی دارد. از نظر تئوری ، این اصطلاح برای هر ویدئویی که توسط یک شرکت ساخته شده باشد ، اعمال می شود. قبلاً توصیف کننده ای خنثی بود ، اما دیگر نیست. این روزها ، بسیاری از ما در بازاریابی B2B ویدیوی شرکتی را با کمی تمسخر می گوییم. دلیلش این است که ویدیوی شرکتی ملایم است. فیلم شرکتی از تصاویر سهام همکاران بیش از حد جذاب در یک اتاق کنفرانس تشکیل شده است. شرکت های بزرگ، دارای شخصیت حقوقی