روش های م toثر برای انتشار برنامه Android در فروشگاه Google Play

ساده ترین روش برای توزیع برنامه اندروید از طریق فروشگاه Google Play است. این حداقل روش پیچیده برای دستیابی به تعداد زیادی مشتری بالقوه است. انتقال اولین برنامه در Play Store چندان دردسرساز نیست ، کافیست چند نکته و برنامه خود را که برای بارگیری آماده شده دنبال کنید. توسعه دهندگان برنامه اندروید تلاش می کنند بهترین برنامه را که حداکثر مخاطب می تواند دریافت کند ، در اختیار شما قرار دهند. شما یک