چرا اسنپ چت انقلابی در بازاریابی دیجیتال ایجاد می کند

اعداد چشمگیر هستند. #Snapchat طبق داده های داخلی ، بیش از 100 میلیون کاربر فعال روزانه و بیش از 10 میلیارد بازدید روزانه از فیلم های خود افتخار می کند. شبکه اجتماعی در حال تبدیل شدن به یک بازیگر اصلی در آینده بازاریابی دیجیتال است. از زمان راه اندازی آن در سال 2011 ، این شبکه زودگذر به خصوص در میان نسل بومی دیجیتال که فقط از تلفن همراه استفاده می کنند ، رشد کرده است. این یک پلتفرم رسانه ای اجتماعی صمیمی و رو به رو است که دارای میزان مشارکت غبطه برانگیز است. Snapchat شبکه است