Ultimate Tech Stack برای بازاریابان با عملکرد بالا

در سال 2011 ، کارآفرین مارک آندرسن معروف نوشت ، نرم افزار دنیا را می خورد. آندرسن از بسیاری جهات حق داشت. به این فکر کنید که روزانه از چند ابزار نرم افزاری استفاده می کنید. یک گوشی هوشمند می تواند صدها برنامه نرم افزاری را روی خود داشته باشد. و این فقط یک وسیله کوچک در جیب شماست. حال ، بیایید همین ایده را در دنیای تجارت به کار ببریم. یک شرکت واحد می تواند از صدها ، اگر نه هزاران راه حل نرم افزاری استفاده کند. از امور مالی تا انسانی