هوش مصنوعی (AI) و انقلاب بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال هسته اصلی هر تجارت الکترونیک است. برای فروش ، افزایش آگاهی از نام تجاری و دستیابی به مشتریان جدید استفاده می شود. با این حال ، بازار امروز اشباع شده است و مشاغل تجارت الکترونیک باید سخت کار کنند تا رقابت را شکست دهند. نه تنها این - آنها همچنین باید آخرین روندهای فناوری را پیگیری کنند و بر این اساس تکنیک های بازاریابی را پیاده کنند. یکی از جدیدترین نوآوری های تکنولوژیکی که می تواند بازاریابی دیجیتال را متحول کند ، هوش مصنوعی (AI) است. بیایید ببینیم چگونه. مسائل مهم امروز