4 مرحله برای تیز کردن تمرکز خود در بازار در سال 2019

همانطور که برای موفقیت در سال 2019 پیش می رویم ، موضوعی که در ذهن بسیاری از رهبران فروش و بازاریابی B2B مورد توجه قرار گرفته است ، استراتژی بازار آنها است. آنچه که برای بسیاری از مدیران خلاصه می شود این است که آیا شرکت آنها بخشهای مناسب بازار را هدف قرار داده است و چقدر آماده اجرای استراتژی خود هستند. چرا این مهم است؟ داشتن یک استراتژی قوی برای رفتن به بازار کاملاً با عملکرد درآمد ارتباط دارد. در آخرین بررسی ما 500