پنج CMO بازاریابی باید در سال 2020 عمل کنند

چرا موفقیت به یک استراتژی تهاجمی بستگی دارد. با توجه به کاهش بودجه های بازاریابی ، CMO ها هنوز هم در مورد توانایی خود در دستیابی به اهداف خود در سال 2020 مطابق با نظرسنجی سالانه CMO Gartner 2019-2020 خوشبین هستند. اما خوش بینی بدون اقدام نتیجه مثبتی ندارد و بسیاری از CMO ها در برنامه ریزی برای شرایط سخت پیش رو موفق نیستند. CMO ها در حال حاضر نسبت به آخرین رکود اقتصادی چابک ترند ، اما این بدان معنا نیست که آنها می توانند برای فرار از یک چالش چالش برانگیز باشند