چرا برندهای مستقیم به مصرف کننده شروع به ساخت فروشگاه های آجر و ملات می کنند

بهترین راه برای ارائه معاملات جذاب برندها به مشتریان ، قطع واسطه ها است. هر چقدر شركت كنندگان كمتر باشند ، هزینه خرید برای مصرف كنندگان كمتر است. برای انجام این کار هیچ راه حل بهتر از ارتباط با خریداران از طریق اینترنت وجود ندارد. با 2.53 میلیارد کاربر تلفن هوشمند و میلیون ها رایانه شخصی و 12-24 میلیون فروشگاه تجارت الکترونیک ، خریداران دیگر برای خرید به فروشگاه های فیزیکی خرده فروشی وابسته نیستند. در واقع ، دیجیتال