2018 سال خرده فروشی است؟ در اینجا نحوه ذخیره آن آورده شده است

بچه ها و بچه های قلبشان به همان اندازه از سقوط Toys 'R' Us ، یک صنعت سخت گیر و آخرین زنجیره خرده فروشی باقی مانده که فقط به اسباب بازی متمرکز بود ، ناراحت بودند. اعلامیه تعطیلی فروشگاه همه امیدها را برای نجات غول خرده فروشی - مکانی برای دلتنگی والدین ، ​​پادشاهی شگفت برای کودکان - از بین برد. آنچه حتی غم انگیزتر این است که Toys 'R' Us می توانست نجات یابد. ابرفروش پر از اسباب بازی قربانی شد