چرا کسب و کار شما باید به رعایت CCPA توجه کند؟

فرهنگ موج سوار معروف و آرام کالیفرنیا نقش خود را در تغییر مکالمات ملی در مورد موضوعات داغ از طریق تصویب قوانین مهم قانونی رد می کند. کالیفرنیا اولین کشوری است که همه چیز را از آلودگی هوا گرفته تا ماری جوانای دارویی گرفته تا قانون طلاق بدون تقصیر را تصویب کرد، مبارزه برای قوانین حفظ حریم خصوصی داده ها برای مصرف کننده پسند است. قانون حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان کالیفرنیا (CCPA) جامع ترین و قابل اجراترین قانون حفظ حریم خصوصی داده ها در ایالات متحده است. اغراق آمیز تأثیر آن بر شیوه های حفظ حریم خصوصی دشوار است. چی