فروشگاه های فیس بوک: چرا مشاغل کوچک نیاز به استفاده از آن دارند

برای مشاغل کوچک در دنیای خرده فروشی ، تأثیر Covid-19 به ویژه بر روی کسانی که قادر به فروش آنلاین نیستند در حالی که فروشگاه های فیزیکی خود را بسته بودند ، بسیار سخت بوده است. از هر سه خرده فروش ویژه مستقل یک وب سایت دارای قابلیت تجارت الکترونیکی ندارد ، اما آیا فروشگاه های فیس بوک یک راه حل ساده برای تجارت آنلاین برای مشاغل کوچک ارائه می دهد؟ چرا فروش در فروشگاه های فیس بوک؟ با بیش از 2.6 میلیارد کاربر ماهانه ، قدرت و نفوذ فیس بوک بدون گفتن است و بیش از این است