بهداشت داده: یک راهنمای سریع برای پاک کردن داده ها

پاکسازی ادغام یک عملکرد محوری برای فعالیت های تجاری مانند بازاریابی پست الکترونیکی مستقیم و به دست آوردن منبع واحد حقیقت است. با این حال ، بسیاری از سازمان ها هنوز بر این باورند که فرآیند پاکسازی ادغام فقط به تکنیک ها و عملکردهای اکسل محدود است که برای اصلاح نیازهای پیچیده و فزاینده کیفیت داده بسیار کم انجام می شود. این راهنما به کاربران تجاری و فناوری اطلاعات کمک می کند تا روند پاکسازی ادغام را درک کنند و احتمالاً به آنها فهماند که چرا تیم هایشان نمی توانند جواب منفی بدهند