سه کلید برای حل مسئله عظیم فناوری بازاریابی

اغلب اوقات ، فن آوری تبدیل به شخصیت موفقیت می شود. من نیز مقصر آن بوده ام. خرید فناوری آسان است و بنابراین ، احساس می کنید مانند یک نسخه فوری ارتقا می یابید! دهه اول 2000s همه چیز مربوط به ورودی بود ، بنابراین ما با آغوش باز ، در گرد و غبار سفارشات خرید و راهنماهای قطعی ، به سمت اتوماسیون بازاریابی حرکت کردیم - ما با سیستم عامل جدید خود خاموش بودیم و کار می کردیم. وقتی که رسید دزدگیر زدیم