چگونه یک میلیون دلار تجارت B2B با ویدئوی LinkedIn ایجاد کردم

ویدئو با داشتن 85٪ از مشاغل تجاری برای دستیابی به اهداف بازاریابی خود ، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بازاریابی جایگاه خود را به دست آورده است. اگر فقط به بازاریابی B2B نگاهی بیندازیم ، 87٪ از بازاریاب های ویدئویی LinkedIn را به عنوان یک کانال موثر برای بهبود نرخ تبدیل توصیف کرده اند. اگر کارآفرینان B2B از این فرصت استفاده نمی کنند ، به طور جدی از دست می روند. با ایجاد یک استراتژی مارک شخصی با محوریت ویدئوی LinkedIn ، من توانستم تجارت خود را به بیش از یک سال برسانم