تعطیلات 2020 چه چیزی در مورد استراتژی های بازاریابی موبایل در سال 2021 به ما یاد داد

البته ناگفته نماند ، اما فصل تعطیلات در سال 2020 شبیه هیچ دوره دیگری نبود که ما به عنوان خلاق تجربه کرده باشیم. با محدود شدن فاصله اجتماعی در جهان ، رفتارهای مصرف کننده از هنجارهای سنتی تغییر می کند. برای تبلیغ کنندگان ، این امر ما را از استراتژی های سنتی و خارج از خانه (OOH) دور می کند و منجر به اعتماد به ارتباطات دیجیتال و تلفن همراه می شود. پیش بینی می شود علاوه بر شروع زودتر ، افزایش بی سابقه کارتهای هدیه تعطیلات را نیز تمدید کند