Strate استراتژی کوپن که می توانید برای همه گیر شدن در اختیار داشته باشید تا بتوانید مکالمه های بیشتری را به صورت آنلاین انجام دهید

مشکلات مدرن نیاز به راه حل های مدرن دارد. گرچه این احساس درست به نظر می رسد ، اما گاهی اوقات ، استراتژی های خوب بازاریابی موثرترین سلاح در زرادخانه هر بازاریاب دیجیتال هستند. و آیا چیزی قدیمی تر و ضد احمقانه تر از تخفیف وجود دارد؟ تجارت یک شوک اساسی را تجربه کرده است که توسط بیماری همه گیر COVID-19 ایجاد شده است. برای اولین بار در تاریخ ، ما نحوه برخورد مغازه های خرده فروشی با یک وضعیت چالش برانگیز بازار را مشاهده کردیم. قفل های متعدد مشتریان را مجبور به خرید آنلاین کرد. شماره