چگونه یک برند معتبر بسازیم

رهبران برجسته بازاریابی جهان آن را به روش‌های مختلف بیان می‌کنند، اما همه موافقند که بازار فعلی سرشار از نظریه‌ها، موارد و داستان‌های موفقیت‌آمیز است که بر برندهای انسانی متمرکز شده‌اند. کلمات کلیدی در این بازار رو به رشد بازاریابی معتبر و برندهای انسانی هستند. نسل های مختلف: One Voice فیلیپ کاتلر، یکی از بزرگان قدیمی بازاریابی، پدیده را بازاریابی 3.0 می نامد. او در کتاب خود با همین نام به مدیران بازاریابی و ارتباطاتی اشاره می کند که دارای «