تولید اطلاعات: رسیدن به هزاره ها با رویکرد داده محور

طبق نظرسنجی اخیر Zillow ، هزاره ها وقت بیشتری را صرف تحقیق ، خرید بهترین گزینه و مقایسه قیمت ها قبل از خرید می کنند. و گرچه این دوره جدید مصرف کننده فوق العاده آگاه ، تغییر عمده ای برای مارک ها و شرکت ها محسوب می شود ، اما فرصتی طلایی را نیز فراهم می کند. در حالی که بسیاری از بازاریابان ترکیب بازاریابی خود را به سمت تمرکز بر فعالیت های دیجیتالی سوق داده اند ، بهره گیری از همان گنجینه داده های امروزی نیز به همان اندازه مهم است.