دستیار خرید مجازی: پیشرفت بزرگ بعدی در تجارت الکترونیکی؟

سال 2019 است و وارد یک فروشگاه خرده فروشی آجر و ملات می شوید. نه ، این یک شوخی نیست ، و این خط مشت نیست. تجارت الکترونیکی همچنان نیش های بزرگتری را از پای خرده فروشی بیرون می کشد ، اما هنوز نوبت به نوآوری ها و راحتی آجر و ملات رسیده است و نقاط عطفی وجود ندارد. یکی از آخرین مرزها وجود یک فروشگاه فروش خوب و مفید است. "چگونه می توانم به شما کمک کنم؟" چیزی است که ما به شنیدن آن عادت کرده ایم