نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS) آمار نرخ ریز برای سال 2020

همه ما درباره Salesforce ، Hubspot یا MailChimp شنیده ایم. آنها واقعاً دوران افزایش رشد SaaS را آغاز کرده اند. به عبارت ساده SaaS یا Software-as-a-Service به این معنی است که کاربران از نرم افزار بصورت اشتراک بهره مند می شوند. با مزایای متعدد مانند امنیت ، فضای ذخیره سازی کمتر ، انعطاف پذیری ، قابلیت دسترسی در میان سایر مدل ها ، مدل های SaaS برای رشد کسب و کارها ، بهبود رضایت مشتری و تجربه مشتری بسیار مثمر ثمر است. هزینه های نرم افزار در سال 10.5 2020 درصد رشد خواهد کرد که بیشتر این هزینه ها از SaaS هدایت می شود.