چگونه می توان از کمپین تبلیغاتی فیس بوک خود با Landing Pages بیشترین بهره را برد

اگر مطمئن نباشید صفحه ای که آگهی برای ارسال آن به افراد آماده است ، هیچ هزینه ای صرف هیچ هزینه ای نمی کند. این کار مانند ایجاد آگهی ، تبلیغات تلویزیونی و بیلبورد تبلیغاتی برای رستوران جدید شما است و سپس ، هنگامی که مردم به آدرسی که شما داده اید می رسند ، مکان خسته کننده ، تاریک ، پر از موش است و غذای شما کم است. خوب نیست. این مقاله نگاهی به a