جاده رسانه های اجتماعی برای طول عمر تحت GDPR

یک روز را در لندن ، نیویورک ، پاریس یا بارسلونا و در واقع در هر شهری بگذرانید و دلیلی خواهید داشت که اگر این شهر را در شبکه های اجتماعی به اشتراک نگذاشتید ، این اتفاق نیفتاد. با این حال ، مصرف کنندگان در انگلیس و فرانسه اکنون به آینده ای متفاوت از شبکه های اجتماعی کاملاً اشاره دارند. تحقیقات چشم اندازهای تاریک کانال های رسانه های اجتماعی را نشان می دهد زیرا تنها 14٪ از مصرف کنندگان اطمینان دارند که Snapchat در یک دهه دیگر همچنان وجود خواهد داشت.