انگور داخل، شامپاین بیرون: چگونه هوش مصنوعی قیف فروش را متحول می کند

به وضعیت اسفبار نماینده توسعه فروش (SDR) توجه کنید. SDR که در حرفه خود جوان هستند و اغلب تجربه کمی دارند، تلاش می کند تا در سازمان فروش جلوتر باشد. یک مسئولیت آنها: جذب افراد بالقوه برای پر کردن خط لوله. بنابراین آنها شکار و شکار می کنند، اما همیشه نمی توانند بهترین شکارگاه ها را پیدا کنند. آنها لیستی از مشتریان بالقوه که فکر می کنند عالی هستند ایجاد می کنند و آنها را به قیف فروش می فرستند. اما بسیاری از چشم اندازهای آنها مناسب نیست