5 ابزار عالی برای حداقل گرایان بازاریابی محتوا

من خودم را در بازاریابی محتوا مینیمالیست می دانم. من تقویم پیچیده ، برنامه ریز و ابزار برنامه ریزی را دوست ندارم - به نظر من ، این روند را پیچیده تر از آنچه لازم است ، می کنند. ناگفته نماند ، آنها بازاریابان محتوا را سفت و سخت می کنند. اگر از یک ابزار برنامه ریزی تقویم 6 ماهه استفاده می کنید - که شرکت شما هزینه آن را می پردازد - خود را ملزم به رعایت جزئیات آن برنامه می دانید. با این حال ، بهترین بازاریابان محتوا چابک هستند و آماده تغییر محتوا به عنوان برنامه هستند