گزارش هفتگی بازدیدکنندگان Clearbit: بدانید چه کسی از وب سایت شما بازدید می کند، موارد مهم را تبدیل کنید

داشتن درک دقیق و کیفی از ترافیک وب سایت شما برای ایجاد کمپین های بازاریابی B2B موثر و مبتنی بر داده ضروری است. دانستن اینکه بازدیدکنندگان شما چه کسانی هستند، در سفر کمپین کجا هستند، و احتمال خرید آنها چقدر است، ارائه تجربیات شخصی‌تر و در نهایت افزایش تبدیل‌ها را ممکن می‌سازد. با این حال، مشتریان بالقوه همیشه هنگام بازدید از سایت شما دست خود را بالا نمی برند. در واقع، بیشتر این کار را نمی کنند. کمتر از نیمی از بازدیدکنندگان (و گاهی اوقات به عنوان