بازاریابی بهینه: چرا باید تقسیم بندی مارک را با فعال سازی و گزارش دهی تنظیم کنید

با تولید حجم بالایی از داده ها در چندین کانال بازاریابی ، مارک ها برای به حداکثر رساندن عملکرد بین کانال ، دارایی داده مناسب را سازماندهی و فعال می کنند. برای درک بهتر مخاطبان هدف ، فروش بیشتر و کاهش ضایعات بازاریابی ، باید تقسیم بندی برند خود را با فعال سازی و گزارشگری دیجیتال هماهنگ کنید. شما باید دلیل خرید آنها را با خریدار (تقسیم بندی مخاطب) با آنچه (تجربه) و چگونه (فعال سازی دیجیتال) هماهنگ کنید تا همه