طراحی UX و سئو: چگونه این دو عنصر وب سایت می توانند برای مزیت شما با هم کار کنند

با گذشت زمان ، انتظارات از وب سایت ها تکامل یافته است. این انتظارات معیارهایی را برای نحوه ایجاد تجربه کاربری که یک سایت ارائه می دهد ، تعیین می کند. با تمایل موتورهای جستجو برای ارائه مرتبط ترین و رضایت بخشترین نتایج برای جستجوها ، برخی از عوامل رتبه بندی در نظر گرفته می شوند. یکی از مهمترین موارد امروزه تجربه کاربر است (و عناصر مختلف سایت که در ایجاد آن سهیم هستند). بنابراین می توان استنباط کرد که UX یک امر حیاتی است