چگونه استفاده از داده های قصد خریدار می تواند از استراتژی بازاریابی شما در سال 2019 استفاده کند

به نظر باورنکردنی است که تا سال 2019 ، شرکت های بیشتری از اطلاعات قصد استفاده از ابتکارات فروش و بازاریابی خود استفاده نمی کنند. این واقعیت که تعداد کمی از افراد برای کشف بهترین منجر به عمق فرو رفته اند ، شما و شرکتتان را در یک مزیت قطعی قرار می دهد. امروز ، ما می خواهیم تعدادی از جنبه های داده های قصد و آنچه را که می تواند برای آینده و استراتژی های بازاریابی انجام دهد ، بررسی کنیم. ما همه موارد را بررسی خواهیم کرد