دروس پیام خوش آمدید از کارشناسان ایمیل

پیام خوش آمد گویی ممکن است در ابتدا بی اهمیت به نظر برسد ، زیرا بسیاری از بازاریابان پس از ثبت نام مشتری ، اقدام را انجام می دهند و در نقش خود اعتبار می یابند. به عنوان بازاریاب ، وظیفه ما این است که کاربران را با استفاده از کل تجربه شرکت ، با هدف ارتقا an ارزش روزافزون مشتری ، راهنمایی کنیم. یکی از مهمترین جنبه های تجربه کاربر اولین برداشت است. این اولین برداشت می تواند