چگونه یک چارچوب برای شخصیت های خریدار خود انتخاب کنید

شخصیت خریدار ترکیبی است که با ترکیب اطلاعات و بینش‌های جمعیت‌شناختی و روان‌شناختی و سپس ارائه آن به روشی که درک آن آسان باشد، تصویری غنی از مخاطبان هدف را به شما می‌دهد. از منظر عملی، شخصیت‌های خریدار به شما کمک می‌کنند اولویت‌ها را تعیین کنید، منابع را تخصیص دهید، شکاف‌ها را آشکار کنید و فرصت‌های جدید را برجسته کنید، اما مهم‌تر از آن روشی است که همه را در بازاریابی، فروش، محتوا، طراحی و توسعه در یک صفحه قرار می‌دهند.