اعترافات بازاریابان سئو

بهینه سازی موتور جستجو بخشی از بهینه سازی بازاریابی است و می تواند به اندازه تابلوی پارکینگ در شهر نیویورک گیج کننده و ساختگی باشد. افراد زیادی درمورد SEO صحبت و نوشتن می کنند و بسیاری با یکدیگر متناقض هستند. من با همکاران برتر جامعه Moz تماس گرفتم و همان سه سوال را از آنها پرسیدم: کدام تاکتیک SEO که همه دوست دارند در واقع بی فایده است؟ به نظر شما کدام تاکتیک بحث برانگیز SEO واقعاً ارزشمند است؟