سرزمین موعود: ROI بازاریابی سودآور و پایدار درست پیش رو

به آنچه تکنسین های بازاریابی از آن به عنوان تجربه مشتری یاد می کنند خوش آمدید. تا سال 2016 ، 89٪ شرکتها انتظار دارند بر اساس تجربه مشتری ، در مقابل 36٪ چهار سال پیش ، رقابت کنند. منبع: گارتنر در حالی که رفتار و فناوری های مصرف کننده همچنان در حال پیشرفت هستند ، استراتژی های بازاریابی محتوای شما باید با سفر مشتری همسو شوند. محتوای موفق اکنون توسط تجارب هدایت می شود - چه زمانی ، کجا و چگونه مشتریان آن را می خواهند. یک تجربه مثبت در هر کانال بازاریابی این است